Mesafeli Satış Sözleşmesi


Madde-1

KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

Madde-2

SATICI BİLGİLERİ

Unvan  : Şampiyon Eğitim Organizasyon ve Bilişim Hizmetleri

Adres    : Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:10 51 Bakırköy/İstanbul

Telefon : 0850 305 19 29

E-mail   : bakanliksinav@gmail.com

 

Madde-3

ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.bakanliksinav.com sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

Madde-4

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Hizmetin (özel üyelik) türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

Madde-5

GENEL KOŞULLAR VE HÜKÜMLER

ALICI, Madde-3’te belirtilen sözleşme konusu hizmet veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

SATICI, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun verilmesinden sorumludur.

Sipariş konusu hizmetin teslimatı için bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmet verme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde ALICI’ı, SATICI’dan hizmet alamaz.

 

Madde-6

ÖDEME, İADE VE İPTAL BİLGİLERİ

Havale ve kredi kartı ile ödeme yapılmaktadır. Visa, Mastercard kabul edilmektedir. Satın alma işlemi sırasında hizmetin fiyatına vergi eklenmektedir.

İade işleminde ödeme kredi kartı veya benzeri ödeme araçları ile gerçekleştirilmişse geri ödeme nakit olarak yapılmaz; ürün bedeli satın alma işleminde kullanılan kredi kartı hesabına iade edilir.

ALICI; satın alma işlemini web sitesinde bulunan kayıt konaklama bölümündeki iptal şartları doğrultusunda iptal edebilir.

 

İş bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda ise, Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. ALICI, bu çerçevede; kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.